Viktige lenker

Humbucker
Filtertron  
TV.Jones

Gretsch

Benedetto

Singel Coil
Dynasonic
Seymour Duncan Aniquity P-90

Seymour Duncan

T- Bridge

L.R.Baggs