Produksjonsbilder :

 

Bilder av Sa 2000  Custom -Hollow Body  :

 

    

                     

   

            

 

Produksjon av halser :

 

                             

     

                                                                                                     Interiør-